Апликация автопарк

Апликация на моторни превозни средства

Апликацията на фирмените автомобили е атрактивна защото се отличава с изключителна мобилност ПОДВИЖНА РЕКЛАМА.

Изработването на първоначалния проект е съобразено с визията на автомобила и неговото предназначение. Обикновено апликациите се извършват с PVC фолиа, като могат да бъдат изработени по няколко начина:

- стандартни надписи от цветни PVC фолиа;

- пълноцветен соловентен печат върху плътно PVC фолио (за ламаринените части) или PVC перфо фолио (за стъклата)