Брошури, флаери

Дипляни по индивидуален проект

Рекламната дипляна е кратко експозе и информационно предствяне на фирмата с подходящ снимков материала. Предназначението на дипляните и флаерите е да осигуряват по различен начин интереса на читателя и последователно възприемане на рекламното послание.