Експресбанк АД

Ние удостоверяваме положителното си мнение от съвместната ни дейност с оглед на бързата реакция при изработката на рекламно-информационни елементи. Експерното съдействие при избор на материали и начин на изработка на възложените поръчки, винаги е удовлетворявало нашите изисквания.