Изграждане на билбордове

Изработка на билбордове тип "пиза" и др.

Изграждането на билбордове включва :
Избор на място, изработка на билборда и прилежащата стъпка, изкоп (150х150х150 см.), нивелиране на стъпката и заливане на фундамент с бетон М 150. След 28 дена се извършва изправяне на билборда и монтаж на винилите.