Индивидуални проекти


"Да бъдеш едно цяло може да бъде страхотно, но да уважаваш индивидуалността на всекиго е още по-добре!" - Боно U2


Всяка фирма, за да привлича и задържа клиенти ефективно, трябва да може да предлага нещо различно и уникално - с нещо да е по-привлекателна и симпатична.
Този ефект се постига благодарение на индивидуалността. Бизнесът е съвкупност от преживявания, които се предизвикват от продукт, опаковката, рекламата, обслужване, комуникация между партньори.Индивидуалността на всеки бизнес е тази "съставка", която ни привързва към един или друг продукт.  Именно затова тя може да се превърне в неговия най-ценен актив и трябва внимателно и целенасочено да се гради.
Изграждането на фирмена идентичност, чрез индивидуалност, изисква много дисциплина и не малко усет, дори творчество.