Графичен дизайн

“Добрият дизайн се забелязва веднага. Страхотният дизайн е невидим.”

Графичният дизайн, известен също като комуникационен дизайн, е изкуството и практиката на планиране и проектиране на идеи и опит с визуално и текстово съдържание.
Формата, която приема, може да бъде физическа или виртуална и може да включва изображения, думи или графики.
Графичният дизайн може да послужи за всякакви цели, било то търговски, образователни, културни или политически.

Галерия от 27 Снимки