АБКАНТ ЗА АКРИЛ до 300 см /ТЕРМООГЪВАНЕ/

 АБКАНТ за АКРИЛ до 300 см / ТЕРМООГЪВАНЕ /

   В производството на реклами често се налага, акрил с различна дебелина, не да се залепва по права линия, а да се огъва.
   Разполагаме с двуредова термоогъваща машина с водно охлаждане под реотаните, за огъване на акрил с дебелина до 15 мм и дължина на огъвката до 300 см.
   При дължина на детайла над 100 см е необходимо, линията на огъване предварително да е фрезовано от 0,5 - 2,0мм, според дебелината на акрила.
   При двойното огъване, минималното разстояние между реотаните е 70 мм, акрила може да е до 6,0 мм, а сгъвките трябва да са в една посока.

ТЕПМООГЪВАНЕ до 300 см.
АБКАНТ ЗА АКРИЛ

една
огъвка
лв.
без ДДС
двойна
огъвка
лв.,
без ДДС
Акрил / до 3,0 мм бр. 4,00 бр. 9,00
Акрил / до 6,0 мм бр. 8,00 бр. 15,00
Акрил / до 10,0 мм бр. 10,00 бр. 22,50
Акрил / до 12,0 мм бр. 13,00 бр. 30,00
огъване на зададен градус (+ –) шаблон 130,00 шаблон 270,00
  • включва огъване /90о/ и прегъване /180о/
  • разстояние при двойната огъвка мин. 70 мм
  • за серийно огъване цените се договарят